Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

ИНЖЕЊЕРСКА АКАДЕМИЈА СРБИЈЕ

Одељења Академије

 

Вести Инжењерске Академије Србије

У оквиру Академије као стални облици рада организована су оделења Академије.
Одељења се формирају за одређене научне и стручне области и она припремају планове за област рада за коју су формирана, организују рад и прате остваривање задатака.

У оквиру Инжењерске академије Србије формирана су и раде следећа одељења:

  • Одељење за архитектуру, грађевинарство и геодезију
  • Одељење за машинство, индустријско инжењерство, инжењерски менаџмент, организационе науке и безбедност и здравље на раду
  • Одељење за електротехнику и рачунарске технологије
  • Одељење за рударство, геологију и заштиту животне средине
  • Одељење за технологију и металургију
  • Одељење за биотехнику
  • Одељење за саобраћано инжењерство