Welcome to Engineering Academy of Serbia Home page | Serbian
   

INDIVIDUAL ASSOCIATE MEMBERS OF THE ENGINEERING ACADEMY OF SERBIA

1. Benović Tomo

2. Boričić Ljudevit

3. Gutić Kemal

4. Damjanović Dušan

5. Dimkić Jovan

6. Dutour Sikirić Maja

7. Dragosavljević Zlatko

8. Živanović Saša

9. Ilić Nebojša

10. Logarušić Josip

11. Lutovac Suzana

12. Matović Branko

13. Ognjanović Saša

14. Rudolf Rebeka

15. Stanarević Slobodan

16. Stjelja Živko

17. Stojisavljević Zoran

 18. Tokalić Rade

19. Škrijelj Ibrahim

 

COLLECTIVE ASSOCIATE MEMBERS OF THE ENGINEERING ACADEMY OF SERBIA 

1. Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

2. Institut za puteve ad Beograd

3. Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor

4. Fakultet za menadžment, Zaječar

5. Kompanija Flores, Divostin, Kragujevac

6. RMH Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica

7. Koncern Farmakom MB doo, Šabac

8. Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd

9. Institut za građevinarstvo IG, Banja Luka

10. Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika, Beograd

11. Šid projekt, Šid

About Academy Serbian Engineering Academy News Links